Du kan forhåndsstemme i alle kommuner, og her finner du alle forhåndsstemmelokaler.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 12.september.

Her kan du forhåndsstemme i Dyrøy

Ordinær forhåndsstemmegivning foregår på kommunehuset i Dyrøy, alle hverdager mellom kl. 09:00-14:30 i perioden 10.august til og med 8.september. ​Adresse: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.

  • Arvid Hanssen-huset, Nordavindshagen åpnes for forhåndsstemmegivning lørdag 2.september, fra kl.10:00 -14:00. Adresse: Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn.
     
  • Forhåndsstemmegivning på institusjon foregår på Dyrøy omsorgssenter 6.september kl.10:00 - 12:00.
     
  • Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme) foregår i perioden 4. til 8.september etter søknad. Gjelder sykdom og uførhet.

Digitalt valgkort

I år sendes også valgkortene ut digitalt i perioden fram mot 10.august. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere.

  • Det eneste du MÅ ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, så får du stemt.

Selv om valgkortet er blitt digitalt er det ikke mulig å avgi stemme digitalt. Det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres, og velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere. Man kan stemme i hele landet fram til 8.september.

På valgdagen kan man kun stemme i kommunen der man er folkeregistrert.

Digitalt valgkort sendes til din digitale postkasse og varsler deg med SMS.

Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får fortsatt valgkort tilsendt på papir.