Bruk denne lenken: http://timebestilling.remin.no/dyroy

  • Gruppe 1-4;  Over 65 år
  • Gruppe 5-7;  18 år-64 år med underliggende sykdom: 74 personer.
  • Gruppe 8;      55år-64 år (1957-1966): 97 personer.
  • Gruppe 9;      45 år-54 år (1967-1976): 110 personer.
  • Gruppe 10;    18 år-24 år (1997-2003) og 40 år-44 år (1977-1981): 103 personer.
  • Gruppe 11;    25 år-39 år (1996-1982): 114 personer.

XjFv 9fmsTP 7HCO 8AE 9v dzT rzxfZj 7pLyHfwQt 54csCufLHIp 4BZx 0GDgPvZeB 8eXgvv 8f 6YeAwcBg 4DBwGDgOHgcPAYeDHMHC PPyYVJ 5ADgOHgcPAYeAwcBg 4DBwGDgPvZeAfQNmnLfHHsL 4AAAAASUVORK 5CYII=

Kontaktinformasjon:
Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller k.sjef Helse og omsorg tlf: 915 35 349