Tema for møtet er "Læringsmiljø i skole og barnehage"

  • Innledning ved kommunalsjef for oppvekst Tommy Mikkelsen
  • Hovedforedtagsholder, Guttorm Helgøy fra Læringsmiljøsenteret
  • Foresatte, barnehage og skole
  • Sammen er vi laget rundt barnet
  • ER VI ET GODT LAG?