Dyrøy kommune har gjort forberedelser for å være så godt rustet som mulig til å håndtere situasjoner som krever helsehjelp til innbyggerne, med tanke på at vi kan oppleve en spredning av Covid-19. Vi forbereder oss på en situasjon der kapasiteten ved sykehuset ikke er tilstrekkelig. 

En avdeling ved Dyrøy omsorgssenter er vasket ned og er klarmed 8 senger. Ved å ha en hel avdeling disponibel, er detmulig å lage gode barrierer mellom Covid-19 smittede, og de som ikke er smittet. 

Det er opprettet lyd/bilde kommunikasjon mot legevakten. Dette gir mulighet for fjernkonsultasjoner når tilsynslegen ikke er tilgjengelig. Så lenge det ikke er smittede pasienter i avdelingen, vil disse sengene brukes som KAD-senger. Om Covid-19 smittede er innlagt, vil KAD-plassene være på annen avdeling.

Dersom vi blir hardt rammet, og ikke har kapasitet til å ivareta pasienter i eget hjem og ved egen avdeling, så er Dyrøy kommune inkludert i trinn 2 i Astafjordlegens sengepost ved Lavangsheimen. Kapasiteten vil være på 30 senger. Bemanning vil i tilfelle skje gjennom et samarbeid mellom de involverte kommunene Salangen, Lavangen, Ibestad, Bardu og Dyrøy. 

Så minner vi om nummeret til interkommunal legevakt i Bardu, som er legevaktsentral og legevakt for Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv, Ibestad og Dyrøy (fra 01.04.20). 

Publikumsnummer: 116 117 (landsdekkende)

Lokalt legevaktnummer: 77 18 64 90 – da kommer du direkte til Bardu legevakt

Legevakt bruker du når fastlegen ikke er tilgjengelig, og hjelpen ikke kan vente

Bruk 113 når det er akutt og står om liv.