IKT Brukerstøtte

E-post: IKT@harstad.kommune.no
Telefon: 97 50 44 44
Åpningstid hverdager: 0800-1530

Pensjon

Vi har ansatte som tilhører Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Dersom du skal søke om pensjon helt eller delvis, gjør nødvendige avklaringer med arbeidsgiver først.
Vi kan også bidra med å sette opp time hos veileder. 
Logg deg deretter inn på egen side hos SPK eller KLP