Avfallscontaineren vil i løpet av anleggsperioden og før fellesferien bli flyttet fra Espenes industriområde og til snuplassen på veien mot Betholmen. Dette vil bli en permanent plassering av containeren slik at den blir nærmere en større del av fritidseiendommene i Espenesområdet.

Samtidig minner Dyrøy kommune om at containeren er en avfallsløsning for eiere/brukere av fritidsboliger og at den ikke må benyttes av andre.