Neste byggetrinn er renovering av bygningsmassen fra 1993, slik at den blir mer tilpasset dagens behov, både i forhold til kjøkkenfasiliteter, hygienekrav og plassbehov.

Vi starter innflytting på den nye avdelingen den 18. april. I løpet av de første dagene vil vi starte med å flytte møbler og inventar fra fellesarealene til den nye avdelingen. Pasientene vil flytte over tirsdag 25. april. Pårørende vil bli kontaktet og motta detaljert informasjon. Dersom noen pårørende har anledning til å hjelpe til under flytteprosessen, vil vi være takknemlig. Kontakt gjerne omsorgssenteret dersom dere vil gjøre avtale om å bidra (tlf 465 40 515).

I perioden frem til ca mars 2024, må det påregnes noe bruk av dobbeltrom ved sykehjemmet.

Vi takker for forståelsen.