Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1100 kroner i støtte per måned.

Søk så snart som mulig – frist 31. desember

Husbanken har utsatt søknadsfristen knyttet til utbetalingen i januar til 31. desember, slik at flest mulig skal rekke å søke. For å få utbetaling i januar, er det svært viktig at du som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember. Du som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt.  

Du kan enkelt sjekke om du kan få bostøtte med bostøttekalkulatoren.

Her kan du søke om bostøtte

Hvis du har problemer med å søke elektronisk, må du henvende deg til kommunen der du bor. Mange kommuner har redusert kapasitet fremover på grunn av korona og ferieavvikling, så vi oppfordrer alle til å søke så raskt som mulig.

Her kan du finne ut hvor høy inntekt du kan ha for å få bostøtte.

Søknadsfristen for utbetalingen i februar er 25. januar, mens fristen for utbetalingen i mars er 25. februar.

Her er en lenke til mer info: https://husbanken.no/person/bostotte/stromtilskudd