I arbeidet i Dyrøy har våre gjester deltatt på flere arrangement som skjedde i helga. De har intervjuet mange; unge, politikere, næringsaktører og personer som jobber med utvikling- og planleggingsoppgaver. Målet for kursdeltakerne er blant annet å utøve rollen som samfunnsutvikler på en enda bedre måte.

De seks deltakerne på feltkurset i Dyrøy uttrykker at de har lært mye, blitt inspirert og ikke minst møtt mange engasjerte dyrøyborgere.

Samplan er et etter- og videreutdanningskurs rettet mot ansatte med utviklings- og planleggingsoppgaver. Kurset gir innsikt i plansystemet og ferdigheter i utviklingsarbeid gjennom fysiske samlinger med forelesninger, befaringer og erfaringsutvekslinger.

Følgende har vært på feltkurs i Dyrøy

Anne Marie Sveipe, Innlandet fylkeskommune

Tania Ripoll, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Eirik T. Bøe, Bærum kommune (politiker)

Bente Boye Lund, Kommunal-og distriktsdepartementet

Mari Grut, Trøndelag fylkeskommune

Toril Austvik, Statsforvalteren i Nordland