Fastlege Astafjord avd Dyrøy - Maja
Fra 1.febuar blir Maya fastlege for avd.Dyrøy.

Fastlegelisten vil bli oppdatert før oppstart, og Maya overtar listeansvaret for vakant liste med plass til inntil 599 innbyggere.

Dyrøy kommune og Astafjordlegen ønsker henne velkommen til oss!