Tilskuddet på 3.7 mill. kr utbetales når prosjektene er ferdigstilt 1. desember. Energitiltakene omhandler etterisolering av vegger (inkludert utskifting av kledning), etterisolering av tak og utskifting av vinduer og ytterdører.

Tiltaket angår følgende kommunale boliger;

Brøstadveien 24-32, Dyrøytunet 11-14, Dyrøytunet 15-16, Dyrøytunet 18-20.  

Kommunen har i tillegg fått tilsagn på kr 723 000,-, for skifte av de vinduer på sykehjemmet som ikke inngår i planlagt renoveringsarbeid.

Med disse midlene får vi gjennomført et skikkelig løft på den kommunale boligmassen. Noen av disse boligene har isolasjonsstandard som tilsvarer standard fra 1982.