Ergoterapitjenesten kan også kontaktes om det er behov for rådgivning ifht HMS på kommunale arbeidsplasser.

Tjenesten er rettet mot

  • Personer med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Personer med behov for behandling, tilrettelegging, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon
  • Kronisk syke og personer med  langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening

Forespørsler om hjelpemidler rettes til ergoterapeuten. 

Nytilsatt ergoterapeut

Ergoterapeut.pngMarie kommer fra Tromsø og er nyutdannet ergoterapeut. Hun har studert ved UiT og holder på med videreutdanning innen rus og psykisk helse. Som ergoterapeut jobber hun mye med kartlegginger, hjelpemidler og tilrettelegginger slik at Dyrøy kommune sine innbyggere kan bo hjemme lengst mulig og delta aktivt i eget liv.

Ergoterapeuten kan kontaktes på e-post marie.hansenmosby@dyroy.kommune.no eller på tlf 92 09 78 75.
Hun har fast kontordag på tirsdager.