Dette gjelder alle typer karantene som følge av Covid-19.

Opplysningene vil være underlagt taushetsplikt jamfør helsepersonelloven §21 og helseregisterloven §16, med forbehold om at den videreformidles til smittevernlege/myndigheter. Statistikk vil ikke unntas offentlighet jamfør helseregisterloven §§11-d, 13 og 16.

Opplysninger kan formidles telefonisk. Dersom du ikke kommer igjennom, send tekstmelding, så ringes du opp.
Kontakt Karl Johan Olsen tlf: 91 53 53 49.