-Vi vil være med, sier leder i Dyrøy ungdomsråd, Anna-Cecilie Johnsen (16). Og tar de voksne oss på alvor, så blir det enda bedre å bo i Dyrøy.

Medvirkning i kommunale planer

- Mange unge har klare synspunkter på framtida. Når de får medvirke i de planene som kommunen skal lage, så tror jeg planene blir enda bedre, sier ordfører Kjell Sverre Myrvoll (Sp)

Alle kommuner skal nå lage en Forbyggende plan for barn og unge. Dyrøy ungdomsråd er involvert i arbeidet i kommunen. De tok selv initiativ til både å lage en spørreundersøkelse som alle på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har svart på. Siri Linaker er ungdomskoordinator i Dyrøy og har vært ei faglig støtte i arbeidet.

Ungdomskonferanse

I forrige uke gjennomførte Dyrøy ungdomsråd en konferanse der politikere og mange ledere i kommunen deltok, i tillegg til ungdom. Vel 50 personer var samla. Målet var å få innspill fra både ungdom, politikere og ledere til planarbeidet i kommunen. I tillegg til konkrete tiltak i Forebyggende plan for barn og unge, ble det også innhentet innspill til samfunnsplanen. Ungdomsrådet hadde invitert innledere; politi, kommunepsykolog og ordfører, i tillegg til at leder av Dyrøy ungdomsråd, Anna-Cecilie Johnsen, presenterte funn fra ungdomsrådets undersøkelse.

- Jeg er imponert over engasjementet ungdommen viser, sier politikontakt Harald Yantje Larsen. Det er fint å bli invitert til en slik konferanse. I Dyrøy skjer det mye bra arbeid for barn og unge, samtidig som det også her er noen utfordringer i ungdomsmiljøet. Det er viktig at vi jobber i lag for å lage best mulige oppvekstvilkår for barn og unge.

Ungdom viser at de vil bidra til framtidig utvikling der de bor og har gode forutsetninger til det når de får slippe til. Det nye ungdomsrådet ble valgt på slutten av konferansen og har lyst til å takke alle som bidro med viktige innspill.

- Når ungdom, politikere, og ledere jobber i lag, lager vi bedre planer, sier Anna-Cecilie som ble gjenvalgt som leder for Dyrøy ungdomsråd.

 

For mer informasjon:

Kontakt:            Siri Linaker, ungdomskoordinator i Dyrøy, telefon: 95400661