Påmelding gjøres gjennom Remin, denne må gjennomføres før kl 1100 samme dag. Følg lenken: https://timebestilling.remin.no/.

  • Logg inn med bank id.
  • Fyll inn de opplysninger som etterspørres.
  • På teststasjon skal det velges «Astafjordlegen – teststasjon Salangen».

Får du ikke dette til, kan du ringe telefonnr 77 17 40 00 tilvalg 1 (Salangen).