Elvetun skole og SFO

Det vil komme mer informasjon fra lærere på Visma Flyt skole om hva småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet skal gjøre av læringsarbeid hjemme. 

Er det foresatte med barn på SFO, og som har samfunnskritiske funksjoner kan disse ta kontakt med Mona Bolle på telefon 922 41 283. 

Fredag vil skolen være åpen som normalt, så lenge ikke annen beskjed blir gitt.

Dyrøy barnehage

Dyrøy barnehage vil ha åpent som vanlig.