Dette gjelder bla begge fastlegelistene på Dyrøy. Dette vil også gjelde selv om det er ansatt vikar på listen. Inntil videre må dere kontakte legekontoret pr telefon på 77174000 både for reseptbestillinger og andre henvendelser. Vi beklager dette og samarbeider med Helfo og Helsenett for å finne en løsning.