• Sørg for å lade kommunikasjonskanaler som telefon
  • Dersom det blir behov for bistand kan vakttelefon teknisk varsles på tlf: 40 03 18 48, andre nødnummer finnes her.
  • Bank på hos din nærmeste nabo – ha lav terskel for å be om bistand.