Dyrøyseminaret skal nok en gang sette søkelyset på distriktenes utfordringer og muligheter. Seminaret vil ha en karakter av et politisk verksted og ungdom har en sentral rolle. 

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik deltar på seminaret og inviterer til innspillsmøte for arbeid med distriktsmeldingen. Gjelsvik besøker også bedriften Demas sammen med ordfører Marit Alvig Espenes.Pressemelding 16.09.2022 Regjeringen.no; Statsråd Gjelsvik til Dyrøy i Troms og Finnmark

I tillegg til distriktsmeldingen skal regional næringsplan i Midt-Troms under lupen. Denne viktige planen skal oppdateres for å fange opp avgjørende utviklingstrekk i regionen. Formannskapene i Dyrøy, Sørreisa, Salangen, Bardu, Målselv og Senja kommuner deltar, sammen med administrasjonene og unge representanter fra flere kommuner i både Troms og Finnmark.

Se fullstendig program for Dyrøyseminaret

Seminaret har fått støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Samfunnsløftet Sparebank1 Nord-Norge og Erasmus+ Ungdom.

Media er velkommen til å delta.

 

Arr.: Nordavind Utvikling

Del 1. Innspill til regional næringsplan i Midt-Troms

 

Kl. 09.00 – 09.30 Registrering

Kl. 09.45 – 11.45 Muligheter i Midt-Troms v/leder av styringsgruppa Marit A. Espenes, innspill til regional næringsplan i Midt-Troms, verksted og korte prestasjoner. Debatt og   oppsummering. Panel ledet av Steinulf Henriksen, redaktør Folkebladet

 

 

Del 2. Innspill til Distriktsmeldingen

Kl. 12.50. Ambisjoner i nord? v/leder Midt-Tromsrådet Toralf Heimdal

Kl. 13.00 Innledning v/kommunal- og distriktsminster Sigbjørn Gjelsvik, Sp.

Kl.13.10 – 16.00 Innspill til distriktsmeldingen, inviterte innledere fra politikk, næringsliv, organisasjoner. Debatt og oppsummering. Panel ledet av Maja Sojtaric, journalist Nordlys