Dyrøyseminaret har vært en viktig arena for intern og ekstern nettverk- og kunnskapsbygging, godt kjent regionalt og nasjonalt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennom mange år bidratt med tilskudd til Dyrøyseminaret. Vi har fra 2011 hatt en samarbeidsavtale med Troms Fylkeskommune, som en del av innovasjonsinfrastrukturen i Troms.

Årets Dyrøyseminar blir annerledes på grunn av Covid-19 situasjonen. Det legges opp til flere mindre arrangement spredt utover en lengre periode, for å målrette seminardelene bedre, og samtidig ta høyde for smittevernsreglene.

Et hovedfokus under årets Dyrøyseminar er sentrum- og boligutviklingen i Dyrøy.

Arbeidet med plan for sentrumsutvikling er nå offisielt i gang. Nordavind Utvikling AS skal i oppdrag fra Dyrøy kommune lede arbeidet med å utarbeide en langsiktig sentrumsplan for Moan-området, gjennom en prosess som involverer flest mulig. Det er ønskelig å sikre god medvirkning i planprosessen. På arbeidsverkstedet vil det presenteres foreløpige planskisser av sentrum, utarbeidet av arkitekter fra Asplan Viak AS. Arkitektene er til stede og tar imot innspill.

Foreløpig program for årets Dyrøyseminar:

18.-20. sept. Fagsamling for Elveeierlag og oppdrettsnæring, på Reisa Friluftssenter.

19.-20. sept. Oppstartsamling Lederutviklingsprogram MPower Nord.

21.-22. sept. Sentrum og boligutvikling i Dyrøy – involvering. Disse dagene skal det gjennomføres arbeidsverksted for flere grupper. Innbyggere, barn og unge, næringsliv, ansatte, foreninger og styringsgrupper/politikere.

23. sept. Næringsfrokost – Vox Dyrøy omstillingsprogram.

23. sept. Bærekraftig infrastruktur i Midt-Troms. Workshop med Midt-Troms kommunene om tilrettelegging for en bærekraftig turistnæring.

25. sept. Webinar – «Bli god på nett», for bedrifter i Dyrøy. Vox Dyrøy omstillingsprogram.

Flere detaljer om programmet kommer.