Som leder av ungdomsrådet er Markus Haraldsvik gjenvalgt. Nestleder er Nora Bolle. 
Bildet viser det nye ungdomsrådet, med faste- og varamedlemmer. 

Vi ønsker ungdområdet lykke til med videre arbeid av sine saker.