Tidligere i år fikk Hammerfest kommune den første «Fyrtårnprisen for arbeid for barn og unge». Seminaret var veldig godt organisert med ungdomsrådet som vertskap og arrangører. Det var to dager med foredrag som hadde temaer som ungdomsmedvirkning, ungdomsarbeid, barnekonvensjonen og ungdommens fylkesråd. Til stede var også fyrvoktere Nina Skille fra Nordland og Gro Davidsen fra Troms. Et godt seminar med mye aktiviteter, læring og nye vennskap.

Her deles en liten film som oppsummerer turen!