Beredskap i tilfelle atomnedfall

Det er aktive kjernekraftverk i Ukraina, og det er naturlig å være bekymret for om det kan skje utslipp av radioaktivmateriale om noen av kraftverkene skulle bli rammet av krigshandlinger. Det har vært krigshandlinger i området ved Zaporizhzhia kjernekraftverk sør i Ukraina, men selve reaktoren skal være uskadet og det er ikke registrert noen unormal stråling i området. Værforholdene pr. fredag 4. mars er slik at et eventuelt utslipp ikke vil berøre Norge de nærmeste 48 timene. DSA følger nøye med på situasjonen. DSA vurderer også at avstanden fra Ukraina til Norge er såpass stor at høyst sannsynlig ikke vil bli nødvendig å ta jodtabletter, selv om det skulle skje et utslipp i Ukraina.

Les oppdaterte nyheter fra DSA her

Kommunen har beredskapslager av jodtabletter, og det er lurt å ha jodtabletter hjemme

Det er lite sannsynlig at en atomulykke skal ramme Dyrøy, men det kan skje, og konsekvensene kan være store. Jodtabletter beskytter mot kreft hvis de tas tidlig nok. Vi har lager av jodtabletter i kommunen, og vi deler dem ut hvis det skulle bli nødvendig. I tillegg anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at alle under 40 år har jodtabletter hjemme.

Les mer om jodtabletter her 

Du skal bare ta jodtabletter hvis du får beskjed om det fra myndighetene. Vi vil varsle om det blir aktuelt.