Frivilligheten i Dyrøy kommune står sammen for å samle inn penger til mennesker i Ukraina.

I denne omgang blir det to arrangement; turmarsj søndag 20.mars og kulturkafe torsdag 24.mars.

Mange vil bidra. Blant annet tar Dyrøy turlag ansvar for turmarsjen og Lions Dyrøy stiller opp med kjøring for de som trenger skyss.
Trenger du skyss, ta kontakt med Frivillighetssentralen på nr.: 46746860.

Alle er velkommen!

Ukraina.jpg

Bosetting av flyktninger

Det har vært gjort en kartlegging i samarbeid med våre innbyggere for å vurdere antall flyktninger som kan bosettes her. 
Det har vært mange respondenter som har god kapasitet. 

På nåværende tidspunkt vet vi ikke om det vil komme noen til Dyrøy, men takker for alle som har bidratt i kartleggingen. 
På denne måten forbereder vi oss etter beste evne på en eventuell anmodning. 

Vi får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker og bidra og er veldig takknemlige for det. 
Det oppfordres til å bidra gjennom deltakelse på de planlagte arrangementene.