Representanter fra landbruket og landbrukets organisasjoner er også invitert til møtet, som avholdes på Vollan.

I invitasjonen viser KLD til at de den siste tiden har mottatt mange møtehenvendelser fra kommuner og næringsdrivende som er berørt av rovviltsituasjonen i Troms og Finnmark. I Dyrøy har det bl.a. vært store tap til ørn denne våren.

 

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Kjersti Bjørnstad skal møte kommuner, organisasjoner og beitebrukere i regionen. Fra miljøforvaltningens side stiller i tillegg til statssekretæren også Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker, Statsforvalterens Miljødirektør og Statens Naturoppsyn.