DEMAS AS, TRE Allservice AS og Dyrøy kommune deltar på messen med mål om å profilere både bedriftene og mulighetene her hos oss. Det nye, byggeklare sjønære industriområdet på Espenes reprofileres nå i samarbeid med SMART Media, og det lages nytt presentasjonsmateriale og film fra området.

I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner, i Trondheim Spektrum, og også digitalt. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen. Les mer her: Forside - Aqua Nor

Teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

 

Ønsker du å møte oss på Aqua Nor?

Ta kontakt med ordfører Marit A. Espenes mob.91 33 55 74