Det er etter en systemoppdatering at journalsystemet har fått en driftsforstyrrelse. Som en følge av dette vil det måtte påberegnes lengre ventetid ved avdelingene til Astafjordlegen. Det jobbes med å rette feilen. 

Vi beklager ulempene dette medfører.