Vi ønsker innspill om plassering!

Ei arbeidsgruppe for folkehelse og friluftsliv har fått ansvar for prosessen, og vi ønsker i første omgang innspill fra dere hvor hytta skal stå. Når innspillene er kommet, vil det gjøres ei faglig vurdering av alternativer, med bakgrunn i bla grunneiertillatelser, grunnforhold, tilgjengelighet.

Friluftsrådet har følgende kriterier til plassering:

- Lavterskel-turmål - tilgjengelig, nærfriluftsliv - nært der folk bor
- Utsiktspunkt
- Åpen for alle - barn, familier, voksne, eldre
- Plassert i turområde som kan benyttes hele året
- Kan benytte eksisterende fasiliteter (parkering, løype)
- «spiller på lag» med terrenget, gi naturopplevelser både fra ut- og innsiden
- Bør stå på fast berg

Kommunen ønsker drift- og vedlikeholdsavtale med Dyrøy Turlag.

GI DITT INNSPILL på epost til ellen.hals@dyroy.kommune.no innen mandag 26. april.