Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Erenoamášoahpahus

Jus dábálaš oahpahus ii leat doarvái ávkkálaš dutnje, de lea dus riekti oažžut erenoamášoahpahusa.

Govvádus

Jus dábálaš oahpahus ii leat doarvái ávkkálaš dutnje, de lea dus riekti oažžut erenoamášoahpahusa. Erenoamášoahpahusas galgá leat dakkár sisdoallu ahte oahpahusa ollislaš fálaldat galgá addit dutnje  doarvi ávkki oahpahusas. Dus galget leat lihka olu oahpahusdiimmut go eará ohppiin leat.

Ulbmiljoavku

Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla oahppit

Kriterat/eavttut

Ovdalgo suohkan mearrida erenoamášoahpahusa, de galgá pedagogalaš-psykologalaš bálvalus árvvoštallat makkár erenoamáš dárbbut dus leat ja makkár oahpahusfálaldat galgá dutnje fállojuvvot.

Lover

Suohkan lea geatnegahtton doalahit dán bálvalusa.

Opplæringslova

Bagadus - mo čađahit dahje oažžut bálvalusa

Don dahje du váhnemat sáhttibehtet gáibidit ahte skuvla iská dárbbašago erenoamášoahpahusa ja maiddái makkár oahpahusa dárbbahat.

Áššemeannudeapmi

Ovdalgo PP-bálvalus áššedovdi árvvoštallá ja suohkan mearrida áššis maide, de galgá dus dahje du váhnemiin jerrojuvvot lohpi dasa. Don dahje du váhnemat galgabehtet beassat geahččat áššedovdi árvvoštallama ja maiddái beassat cealkit oaiviliiddát ovdalgo ášši mearriduvvo. Positiiva mearrádusas galgá boahtit ovdan erenoamášoahpahusa viidodat, sisdoallu ja organiseren.

Dábálaččat oaččut mielde ákkastallama mearrádusa mielde. Oaččut álo ákkastallama jus sáhttá jurddahit ahte it šatta duhtavaš mearrádusain. Jus ákkastallan ii čuovo mielde, de sáhtát dan oažžut go válddát oktavuođa skuvllain ovdalgo váidima áigemearri dievvá.

Áššemeannudanáigi

Suohkan galgá meannudit ášši nu jođánit go vejolaš. Jus ášši leat sáhte mearriduvvot mánu sisa, de galggat oažžut čálalaččat dieđu dan birra ja mii dasa lea sivvan. Galggat seammás oažžut dieđu goas vurdet ahte du ášši mearriduvvo.

Váidalanvejolašvuohta

Jus it leat duhtavaš mearrádusain, de sáhtát váidit ášši suohkanii áiggil, nappo áigemeari siskkobealde mii lea golbma vahku dan rájes go ožžot mearrádusa. Čilge mainna it leat duhtavaš  ja manne oaivvildat ahte mearrádusa berre rievdadit.  Jus dárbbahat bagadallama de váldde suohkaniin oktavuođa. Jus suohkan doalaha mearrádusas de sáddejuvvo ášši viidáset Fylkkamánnii guhte dasto mearrida galgá go váidda váldojuvvot vuhtii.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 12:44