• Behandling med paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

• Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig.

• Paxlovid er et reseptbelagt legemiddel

Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved påvist covid19 eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt. Se mer informasjon via lenkene under.

• Folkehelseinstituttet (FHI): Behandling med Paxlovid (FHI)

• Helenorge.no: Koronavirus - info og anbefalinger

Her får du selvtester

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester. Slike kan fortsatt hentes gratis hos Astafjordlegens legekontorer i Salangen, Ibestad, Dyrøy og Lavangen. Testen kan også hentes på kommunehuset i Dyrøy.

Smittevernrådet om å holde seg hjemme hvis du er syk, er ikke endret.