Vi anmoder alle som ikke ønsker vaksine om å registrere dette i REMIN.

Innbyggere med underliggende sykdommer (gruppe 5-7) har nå fått tilbud om time, de siste vaksineres i uke 25. Dersom det er noen i gruppene som ikke har fått innkalling, bes disse om å registrere seg. Lenke for registrering i Remin: http://timebestilling.remin.no/dyroy

Vaksinering av gruppe 8 starter i uke 26. Det åpnes for timebestilling til disse via REMIN i uke 24-25. Dette gjøres ved at de aktuelle gruppene mottar SMS med varsel om at de kan bestille time, følg da lenken som sendes ut på SMS. Skriv inn den informasjonen som etterspørres. Kommunen bruker folkeregisteret som kilde.

Valg av time vil bli kontrollert. Har du time i en uke som ikke er tiltenkt din aldersgruppe, vil du etterpå bli avvist, og du settes opp på en ny time.

 

H 5m 1RZx 5EBW 5AAAAAElFTkSuQmCC

Kontaktinformasjon:
Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller k.sjef Helse og omsorg tlf: 915 35 549