Da disse virustypene spres lettere enn den opprinnelige typen, må forebyggende tiltak skjerpes. Disse virustypene smitter via luftsmitte, små dråper (aerosol) som holder seg svevende i luften en stund og derfor kan spres mer enn 2 meter fra den som er smittet. Risikoen er størst innendørs.

Vi må derfor opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge;

Vi oppfordrer sterkt om å bruke munnbind på offentlige transportmidler, på offentlige kontor og i butikker.

Vi vil kreve bruk av munnbind for besøkende og ansatte i sykehjem og likeledes på legekontor. Slik forebygger vi smitten sammen, og legger til rette for at både helsepersonell og befolkningen for øvrig kan få en best mulig påskefeiring.