Foreningen «Brannmenn mot kreft» arbeider for å øke bevisstheten om dette blant arbeidstakere, arbeidsgivere og politisk valgte aktører.
Målsetningen er selvsagt et mindre risikofylt arbeidsmiljø i brannyrket.

I den forbindelse inviterer Dyrøy brann og redning til et foredrag på Dyrøy brannstasjon tirsdag 10. januar kl 18.00-20.30. Foredraget er ved «Brannmenn mot kreft» og tar blant annet for seg eksponeringsfare i innsats og øvelser, holdninger og endringer i HMS-arbeidet, forskning - og hva vi kan gjøre for å gjøre eksponeringen mindre.

Dette er relevant for alle nødetater, utrykningspersonell, veteraner m.fl.

Obs! Kun deltakelse etter påmelding til Ole Molund som er utrykningsleder/verneombud Dyrøy brann og redning

ole.molund@malselv.kommune.no eller 46 80 15 57. Frist umiddelbart!

brannmenn-kreft.jpg