Vi ønsker å høre hvordan du opplever boligmarkedet i dag og hva som vil være avgjørende for at du velger å bo i Dyrøy. Undersøkelsen er rettet mot unge voksne under 40 år. 

Undersøkelsen kan besvares her og er anonym: UngBo i Dyrøy

Takk for at du deler dine synspunkter, de vil være viktige bidrag i vår boligsatsing. 

Bukkeneset.jpg