Målet med aksjonen er å få kartlagt marin forsøpling og å gjennomføre en god ryddeaksjon langs kysten av Midt-Troms.  Områdene det settes fokus på er strender hvor marint avfall ikke blir tatt hånd om.

Det deles også ut motivasjonsmidler til skoleklasser, lag og foreninger som deltar! Dette skal vi ordne og administrere på enklest mulig måte slik at de lag og foreninger som deltar får litt igjen for innsatsen :) 

Ryddelag oppfordres til å ta bilder før og etter rydding, og gjerne av samlet mengde avfall. Del gjerne på Facebook-siden "Ren strand i Midt-Troms", se lenken under. Bilder kan også sendes til kommunens miljøkonsulent.

https://www.facebook.com/Ren-strand-i-Midt-Troms-2324328327835309/

Aksjon Ren strand Midt-Troms 2020 er planlagt gjennomført lokalt 2. Juni – 22. Juni siden det da etter all sannsynlighet er snøfritt og at ny vegetasjon ikke har grodd for mye til. 

Hvordan bli med på strandrydding?

Dyrøy kommune inviterer skole, lag, foreninger og frivillige til å delta i dette viktige prosjektet.  Aksjonen organiseres i ryddelag som får tildelt hvert sitt område.  Mange deltakere vil gjøre at vi kan rekke over alle de områdene som vi ønsker å få ryddet!  Senja Avfall setter ut kontainere på flere egnede plasser i kommunen for deponering av innsamlet avfall.  I tillegg vil det bli satt stor pris på frivillig deltakelse med båt for frakting av ryddemannskaper og søppel til og fra de forskjellige områdene.

Innsamling av marint avfall

Praktiske hjelpemidler (sekker, hansker, o.l.) skaffes av Senja Avfall IKS, og utdeles fra kommunen sammen med ryddeskjema og kart hvor frivillige markerer hvilke områder som er ryddet og hva som i grove trekk er funnet av søppel.  Dyrøy kommune stiller med bil + henger for henting av avfallssekker som settes langs veg.

Brennbart restavfall skal i containere, mens metall- og jernavfall plasseres ved siden av containere. Drivtømmer samles ikke inn.

Oversikt for hvor det plasseres containere i Dyrøy Kommune:

  • Dyrøyhamn
  • Småbåthavna, Finlandsholmen
  • Moan, nedenfor Elvetun Skole
  • Kastneshamn, ved kai / småbåthavna

Registrering av ryddelag og andre spørsmål i forbindelse med aksjonen kan rettes til driftleder teknisk Ole Molund, enten pr mail eller på tlf 413 98 981.