Prosjektet er åpent for alle over 18 år med en ide for – eller ønske om å bidra til at hjembygda deres blir en bedre plass å bo og vokse opp. Gjennom to kurshelger og oppfølging vil ti kursdeltakere få mulighet til å lære hvordan de kan nå frem med sin sak og være med å påvirke lokaldemokratiet.

Vi håper du har mulighet til å sende denne henvendelsen videre til lokale engasjerte ungdommer i ungdomsråd, kommunestyret eller lignende. Vi vil høre fra all ungdom som bryr seg om bygda si! Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB og arrangeres i samarbeid med Norges Bondelag.

Mer informasjon om prosjektet finnes her: https://www.nbu.no/bygdeungdommens-stemme/category1938.html

Søknadsfrist er 22.august.

Ved spørsmål eller andre henvendelser kan du kontakte undertegnede eller hei@nbu.no.

Med vennlig hilsen Henrik Nordtun Gjertsen

Bygdepolitisk nestleder

Norges Bygdeungdomslag

Tlf: 48234566