Vi oppfordrer til å gjøre avtaler med naboer, familie eller venner om å søke husly eller låne ved. Ha lav terskel for å be om bistand. Det finnes også flere leverandører av ved i kommunen, både bedrifter og private. 

Ved behov for bistand kan også kommunen kontaktes på vakttelefon teknisk 40 03 18 48, øvrige nødnummer finnes her. 

Driftsforstyrrelser som kan forårsake strømstans finner du oversikt over her.