Retningslinjer for besøk

Vaksinebeskyttelse oppnås 1–2 uker etter fullvaksinering.

Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinerte, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt.

Den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte

Fellesområder:
Nå kan fellesområder brukes til besøk hvis det er mulig å holde minst én meters avstand til andre (besøkende).

Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier.

Det legges til rette for at tjenester som er viktige for pasientenes fysiske eller mentale helse, kan gjennomføres (sangstund, høytlesing, besøksvenn osv)

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

Ansatte bør informere pasienter og pårørende om at det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men at covid-19 ikke forhindres i alle tilfeller da vaksinen ikke alltid gir fullstendig beskyttelse.

Sykehjemmet oppretter et besøksregister for å holde oversikt over hvem som besøker institusjonen. Besøkende skriver inn navn og kontaktinformasjon i besøksregisteret. Det er frivillig å gi disse opplysningene.

Opplysningene blir brukt i forbindelse med smittesporing dersom det blir oppdaget smitte hos en pasient, en besøkende eller ansatt. Opplysningene vil bli lagret i 10 dager.

Besøkende oppfordres til å ta kontakt så snart som mulig hvis de blir syke i løpet av de første dagene etter besøket, slik at mulig smitte blir fanget opp.