Onsdag 22 03 hadde omstillingsprogrammet VOX og Nordavind Utvikling et næringslivsmøte for å se om det er mulig å gjøre gode koblinger. At så mange prioriterte kvelden, forteller at dette er viktig. Dyrøy ønsker å være et inkluderende samfunn. I tillegg er det konkrete behov; næringslivet trenger folk og kompetanse og våre nye borgere ønsker en raskere tilknytning til jobb. I fellesskap kan vi få dette til.

De ca 25 deltakerne fikk god informasjon, og det ble mange spørsmål og dialoger.

  • Først fortalte Sergii Koval fra Ukraina sin historie. Sergii bodde først i Sørreisa, men da han fikk jobb på Demas, flytta han med familien til Dyrøy og kjøpte hus. Levi Jensen hadde rollen som tolk, både på engelsk og russisk, men like viktig var det at Levi delte erfaringer fra et arbeidsgiverperspektiv.
  • Jobbspesialist i NAV, Eirik Torgersen, orienterte om gode muligheter for lønnstilskudd og andre ordninger som kan gjøre det enklere for bedrifter å prøve ut en arbeidstaker.
  • Asbjørg Johnsbøen, leder på Sjøvegan videregående skole, har lang erfaring i møte med mennesker fra andre land som flytter til vår region. De fleste av disse går på innføringskurs på Sjøvegan videregående skole. Asbjørg bidro til forståelse hvor viktig det er for mange å tidlig få tilknytning til arbeidslivet.

QuickGrid_202332475931371.png

 

I Dyrøy vil VOX-omstillingsprogram ta dette arbeidet videre.

For det første ønsker vi i Dyrøy å legge til rette for at bedrifter møter Ukrainere i innføringsklasser på Sjøvegan videregående skole. Det er ca 50 personer som nå er i to klasser. Der kan arbeidsgivere fortelle litt om bedriften slik at personer med aktuell kompetanse kan bli kjent med bedriften. I fellesskap – og sammen med NAV, kan en da vurdere om muligheten for språkpraksis og utprøving i deltidsjobb/jobb.

For det andre ønsker Dyrøy å gjøre å legge til rette for et møte på språkkafe som arrangeres hver tirsdag i Dyrøy. Der kan bedrifter og næringsaktører møte våre nye innbyggere. Også på et slik møte på språkkafe vil vi invitere inn jobbspesialist Eirik Torgersen.

VOX-Dyrøy takker alle som deltok på næringslivsmøte, både innledere og deltakere. Og selvsagt inviteres flere bedrifter med i samarbeidet framover.