Behov for arbeidskraft i Dyrøy kommune

I Dyrøy kommune vil vi framover ha et økende behov for sykepleiere. Med desentraliserte studier er dette mulig å kombinere med jobb hos oss. Vi har et godt samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms og studiet for sykepleie er et utdanningsalternativ flere har benyttet seg av.
Det vil også være mulig å benytte vårt kontorhotell som studieplass.
Nærmere informasjon her.

Informasjon om studiet

Ta et studium i sykepleie, bli en som gjør en forskjell i livets viktigste faser! En sykepleier kan jobbe allsidig innen helsetjenesten i inn- og utland. Som student ved UiT Norges arktiske universitet, får du teori kombinert med realistisk trening, og etter hvert praksis med pasienter. Studiet gir blant annet kompetanse og trygghet til å håndtere akutte og kroniske plager. I studiet legges det vekt på tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS), fordi våre studenter skal lære å samhandle med andre fagfolk til pasienters beste. Det er også mulig å dra på utveksling underveis i studiet.

Utdanningen skal være praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert og sikre at studenten utvikler kunnskaper, kompetanse og ferdigheter som danner grunnlaget for å utøve sykepleie til mennesker i alle aldre, både enkeltpersoner og grupper.

Sykepleierens kompetanse skal sikre likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet. 

Varighet: 4 år
Studiepoeng: 180
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadskode: Studiested Finnsnes: 186 3061 / Studiested Bardufoss: 186 3062

Nærmere informasjon om hvordan du søker:
Studiesenteret Midt-Troms: https://www.ssmt.no/post/bachelor-i-sykepleie-deltid-samlingsbasert-fra-uit
UiT: https://uit.no/utdanning/program/662604/sykepleie_deltid_samlingsbasert_-_bachelor