Det vil i en overgangsperiode bli gitt en automatisk melding til den som ringer om at man bes henvende seg til NAV kontaktsenter på 55 55 33 33.

Lokale vakttelefoner ble innført som et virkemiddel i forbindelse med samfunnets nedstenging som følge av pandemisituasjonen, for å sikre NAVs tilgjengelighet til innbyggerne.

Med gjenåpningen av samfunnet er behovet for lokale vakttelefoner er ikke lenger til stede. For å sikre at innbyggernes henvendelser rutes til riktig fagenhet i NAV, er det derfor viktig å gjeninnføre NAV kontaktsenter som hovedkontaktpunkt for alle henvendelser til NAV.