I henhold til gjeldende smittevernråd avbestiller legetjenesten alle forhåndsbestilte legetimer til og med 24/4. Det er likevel viktig at du som har behov for kontakt med lege tar kontakt med legekontoret. Du kan da bli satt opp på telefontime med legen. Legen vil så vurdere om dere skal starte videokonsultasjon eller det tas som telefonkonsultasjon.

Du kan også ta kontakt med din fastlege via Helse Norge eller direkte via vår hjemmeside www.dyroyogsorreisalegekontor.no, og bestille en E-konsultasjon med legen.

Bestilling av E- konsultasjon via Helse Norge er dessverre bare mulig for de pasientene som har sin fastlege på plass. Det er ikke mulig å bestille E- konsultasjon via Helse Norge når din fastlege har vikar for seg. Da må E- Konsultasjon bestilles via kontorets hjemmeside.

Med vennlig hilsen

 

Tone Larsen

Avd. leder for lege- og fysioterapitjenesen

Tlf 48406556

Sørreisa kommune