Det er viktig å være oppmerksom på:

For å få tatt prøver ved lokalt legekontor, skal man tilhøre en pasientliste ved Astafjordlegen for å kunne få journalført rekvisisjoner og prøvesvar. Ellers tas prøvene ved det kontor man har sin fastlege.

 • Bytte av fastlege gjøres på helsenorge; https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege?
  • Velg Logg inn for å bytte fastlege (benytt bank ID)
  • Velg Troms og Finnmark
  • Velg Dyrøy
  • Velg «finn fastleger»
  • Velg Listen tilhørende May-Britt Lund (er registrert med adresse Astafjordlegen, ...Sjøvegan)
  • Klikk på «Bytt»-knappen bak hennes navn
  • Huk av avkrysningsboksen for deg selv og eventuelle barn.
  • Bekreft byttet

Dette byttet gjelder fra den første i påkommende måned. Frem til da er det nåværende fastlege som du skal forholde deg til.

Du må selv gi beskjed til nåværende fastlegekontor om at du ønsker din journal overført til Astafjordlegen.

Det er verdt å gjøre oppmerksom på at om du har fastlege utenom Astafjordlegen, så medfører det at kommunen betaler for at du står på en slik ekstern liste. Slik sett er det gunstig om innbyggere i Dyrøy som har avventet litt med å bytte fastlege, nå tar skrittet og bytter til en lege i Astafjordlegen.