Den norske kirke

Det er kommet en oppdatert veileder, gjeldende fra 8.mai 2020. Veilederen er tilgjengelig her.
Dette er en bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Den norske kirke. 
For videre spørsmål om tilpasninger må det gjøres en henvendelse direkte til den lokale kirken det gjelder. 

Konfirmasjon, Rådhuset, seremoni
Foto: Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

Gravferd: Vi gjennomfører gravferder, men vi tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/gravferd/

Vielser: Vi gjennomfører vielser som planlagt, men tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/vigsel/

Konfirmasjon: Alle konfirmasjoner er utsatt til et senere tidspunkt. For oppdatert informasjon om konfirmasjon, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/konfirmasjon/

Navnefest: Alle navnefester er utsatt. For oppdatert informasjon om navnefest, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/navnefest/

Oppdatert informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs, finner du på Human-Etisk Forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk Forbund avdeling Nord, telefon 96 00 47 51, e-post nord@human.no