Søknad sendes postmottak@tffk.no innen fristen 25. oktober 2021.

Les mer om Arbeisstipend for scenekunstnere her!