I desember 2020 vedtok Dyrøy kommunestyre sentrumsplanen i Dyrøy. Ta en titt her. Svært mange innbyggere i Dyrøy deltok på forskjellig vis i å utvikle denne planen. Vedlagt ligger en presentasjon  som viser hvordan vi har jobbet i Dyrøy kommune for at flest mulig kunne medvirke. Her finner du noen avisoppslag, og her finner du bilder av møter med næringslivet, folkemøter, møter med politikere og lag og foreninger og møter med barn og unge. I den siste innspillsfasen kom det inn 172 forslag. Disse innspillene var med å påvirke de 13 tiltakene som er i planen.

Tiltak i sentrumsplanen

 1. Miljøgata
 2. Oppgradering av torg med utsecene og amfi
 3. Skogsmøteplassen med grillhytte
 4. Elveparken lekeplass
 5. Utsiktspunkt mot sjøen
 6. Elvestien med treningsapparater, aktiviteter, litteratur- og realsfagsløype
 7. Gang- og sykkelveg langs fylkesvegen
 8. Idrettsparken del 2 med klatreområde/ bål/ grill/ lek
 9. Nordavindshagen med amfi og opplevelser/vekster tilknyttet Arvid Hanssens diktning
 10. Frisbeegolf-aktivitetsløype i sentrum
 11. Realfagsløype i sentrum med QR koder
 12. Litteratursti i sentrum
 13. Offentlig tilgjengelig toalett- integreres i eksisterende bebyggelse

 

Miljøgate og torg/paviljong

For kort tid siden fikk Dyrøy kommune innvilget kr 524 000,- på søknad til Troms Holding. Følgende skrives i vedtaket:

«Det har blitt behandlet søknader etter utlysningen av virkemidler til lokal stedsutvikling og identitetsbygging med et samlet søknadsbeløp på nærmere 39 millioner kroner. Styret i Troms Holding har denne runden valgt å prioritere prosjekter som har, høy grad av gjennomføringsevne og generell prosjektkvalitet og som kan forankres godt i strategien til Troms Holding. Med bakgrunn i dette innvilges med inntil kr 524 000 til prosjekt «planlegging av miljøgate og torg/paviljong i Brøstadbotn sentrum».

Dette tilsagnet gjør at vi med en gang starter arbeidet med planleggingen av miljøgata og torg/paviljong ved sentrumsbygget i Dyrøy. Dette er de to viktigste tiltakene i sentrumsplanen, og vil være ryggraden i det nye sentrum. Det ambisiøse målet er å realisere miljøgata i 2022 og torget/paviljongen i 2023.

Asplan Viak skal utarbeide anbudsgrunnlaget. De vil lage funksjonsbeskrivelser med nødvendige skisser og illustrasjoner for en totalentreprise.