Konkurransen gjennomføres som en såkalt samspillsentreprise, hvor fase 1 vil være en gjennomgang av prosjektet med valgt entreprenør for å definere løsninger, materialvalg etc. og hvor målsettinga er at man til slutt skal ende ut med en omforent løsning til en kostnad som ligger innenfor budsjett.

For nærmere om konkurransen, se: https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-332159

Anbudsfrist er 31.08.2021.