I forbindelse med koronna ble det i revidert Nasjonal budsjett i juni bevilget et strakstilskudd til gruppen sårbare eldre. Her oppfordres kommuner, lag, frivillige organisasjoner og foreninger til å søke.

Følg linkene under!

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2020/09/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-tiltakspakke-for-sarbare-eldre/

https://www.fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/tilskudd/2020/09/aktivitetstilbud-og-besoksvert-tiltakspakke-for-sarbare-eldre/

 

Søknadsfristen 20.09.20

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på, kontaktperosner og kontaktinformasjon ligger i lenken!