Skjema kan lastes ned her.

Skriv ut, signer og lever i Servicetorget. Søknaden kan også sendes pr post til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.

Følgende skal være med i søknaden:

1. Beskrivelse av aktiviteten evt. utstyret det søkes om. Hvor ofte/hvor mange deltar.

2. Budsjett/regnskap skal legges ved.

3. Beskrivelse av hvordan dere arbeider for å gjøre tilbudet kjent blant innbyggerne.

Det er et krav om at lag/foreninger som søker må ha oppdatert informasjon om laget, hvem som er leder/styre m.m. på nettside, i Brønnøysundregistrene eller andre relevante kanaler. Fullstendig beskrivelse av kriteriene for å motta aktivitetsstøtte finner du under vedlegg.

Ved spørsmål, ta kontakt med Kultur v/ Trine Strand tlf. 920 47 522 eller e-post.