Ansatte med æresbevisning i 2023

15 år utdelt reven 

 • Gunnlaug Dalgård
  Gunnlaug har vært fast ansatt siden 2008 som pedagogisk leder ved Dyrøy barnehage. Har også vært konstituert som enhetsleder barnehage.
   
 • Marit Espejord
  Marit har vært fast ansatt siden 2008 som barne- og ungdomsarbeider ved Dyrøy barnehage. Har også vært førskolelærer og pedagogisk leder for barnehagen.
   
 • Geir Fjellberg
  Geir har vært fast ansatt siden 2008 som enhetsleder teknisk og har også hatt funksjon som stedfortreder for rådmannen. Fra 2020 ble han ansatt som prosjektleder.
   
 • Noeline Goos
  Noeline har vært fast ansatt siden 2008 først som sykepleier og senere som fagleder sykehjem. Har i tillegg vært konstituert som enhetsleder PLO. Fra 2018 har hun vært fast ansatt som enhetsleder PLO.

12 år (3. kommunestyre perioder) utdelt reven

 • Marit Alvig Espenes
  Marit har sittet i kommunestyret i 3. perioder siden Kommunevalget 2011 og fortsetter nå på sin 4. periode som representant for Arbeiderpartiet. Marit har også var valgt som ordfører for Dyrøy i perioden 2015-2023.

30 år bankremisse 2500 kr

 • Aid Ninni Gabrielsen
  Aid Ninni har vært fast ansatt siden 1993 som hjelpepleier ved Dyrøy omsorgssenter.
   
 • Jane Nordahl
  Jane har vært fast ansatt siden 1993 først som assistent ved Dyrøy barnehage, senere som barnepleier. Har også vært konstituert førskolelærer.
   
 • Jeanette Jonathans
  Jeanette har vært fast ansatt siden 1993 som hjelpepleier ved Dyrøy omsorgssenter.
   
 • Karl Johan Olsen
  Karl Johan har vært fast ansatt siden 1993 først som sykepleier ved Dyrøy omsorgssenter, sener som spesialsykepleier, fagleder PLO og nå som kommunalsjef Helse og omsorg. I tillegg har han vært ansatt som brannkonstabel, utrykningsleder og prosjektleder for Nordavind Utvikling.
   

Dyrøy kommune gratulerer jubilantene og takker for lang og tro tjeneste.